Handen die elkaar een boks geven

Veiligheid in de wijk- Denk jij mee?

Wijkmanager Bülent Isik nodigt je uit om mee te denken over de veiligheid in de wijk Kerckebosch. Lees zijn uitnodiging hier onder.

Voor het maken van het meerjarenbeleidsplan ‘Integrale Veiligheid’ heeft de gemeente uw input nodig. De snel veranderende samenleving brengt volop kansen met zich mee! Tegelijk zorgt deze ontwikkeling voor nieuwe uitdagingen op het gebied van veiligheid. Wij willen heel graag van u weten hoe u de veiligheid in uw buurt ervaart, welke suggesties en verbeterpunten hebt u voor ons en welke mogelijke thema’s moeten hoger op de agenda staan? Daarom bent u van harte welkom bij de veiligheidsbijeenkomst. Deze is bedoeld voor de bewoners van Kerkenbosch. Op maandag 3 april bent u van af 19:00 uur welkom in het gebouw binnen bos aan de Hoog Kanje 186 in Kerkenbos. De vergadering start om 19:30.

Op maandag 3 april bent u vanaf 19.00 uur welkom in het gebouw Binnenbos aan Hoog Kanje 186 in Kerckebosch. De vergadering start om 19.30 uur.

Het meerjarenbeleidsplan ‘Integrale Veiligheid’ stellen wij op omdat veiligheid één van de kerntaken van de lokale overheid is. Gemeenten hebben dan ook met verschillende veiligheidsvraagstukken te maken, van (woon)overlast, woninginbraken en jeugdcriminaliteit tot aan huiselijk geweld en ondermijning. Bij het beantwoorden van deze veiligheidsvraagstukken hebben wij uw input nodig. Op die manier kunnen we efficiënt samenwerken met de andere partners zoals bewoners, ondernemers, politie en brandweer.

Wijkwethouder Angéle Welting, de wijkagent(en) en buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) zijn ook aanwezig op deze avond.

Mocht u door allerlei redenen niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u uw input mailen naar b.isik@zeist.nl