Groene wijk -kerckebosch, header afbeelding

Groene wijk

Natuur is de verbindende schakel in de wijk. De zes buurten liggen als ‘vingers’ tussen het groen. Bos en heide verbinden de buurten met het natuurgebied Heidestein van Utrechts Landschap. Wonen in de natuur is zo overal voelbaar.

Nieuwe heide

De vernieuwing was ingrijpend. Bomen zijn gekapt voor de aanleg van nieuwe woningen en wegen. Maar ook voor de aanleg van nieuwe natuur zoals heide. Het bos was niet overal in goede conditie. Daarom is samen met het Utrechts Landschap de natuur zoveel mogelijk hersteld en versterkt. Door waardevolle bomen te verplanten en ruim 200 nieuwe bomen terug te planten in de wijk.

Inheemse bomen

Om de bossen weer gezond te maken, verwijdert het Utrechts Landschap soorten die van nature niet in ons land voorkomen. Deze bomen overwoekeren op termijn de inheemse soorten. Exoten als de Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers maken daarom plaats voor nieuwe inheemse bomen als de beuk en berk.

Hergebruikt hout

Waar het kon zijn gekapte boomstammen hergebruikt. Zo kregen dennenbomen een nieuw leven als bankje, picknicktafel, vogelhuisje, speelstammen, fietsbeugel, afzetpaal of anti-parkeermaatregel. Van Kerckebosch-hout.

Beschermde diersoorten

Heide zorgt voor meer variatie in de natuur en trekt nieuwe vogels en vlinders aan. In het hele gebied komen beschermde diersoorten voor, zoals de hazelworm. Ook vleermuizen vinden onderdak in Kerckebosch. Er hangen verschillende vleermuiskasten door de hele wijk. Opgenomen in de buitenmuur of onder de dankrand van woningen.

Regenwater opvangen

De openbare ruimte is zo gemaakt dat regenwater wegstroomt naar wadi’s, groenstroken of boomperken. Zelfs de parkeervakken zijn waterdoorlatend. De bodem kan al dat regenwater goed gebruiken. Nederland heeft te maken met verdroging en een laag grondwaterpeil. Al deze vormen van natuurlijke infiltratie helpen verdere verdroging te voorkomen. Zo blijft het grondwater beter op peil.

arrow-right-white

Vrijwilligers Utrechts Landschap

Lees meer over hoe je kan helpen met het onderhoud van de natuur in de wijk.