Kerckebosch ONTDEK UTRECHTSLANDSCHAP

Vrijwilligers Utrechts Landschap

Wonen in de natuur

Onze wijk Kerckebosch kenmerkt zich door ‘wonen in de natuur’. Na de herinrichting van de wijk zijn de straten met woningen zo ingericht, dat deze zich als vingers uitstrekken in een natuurontwikkelingsgebied. Utrechts Landschap voert hier het beheer uit en zal bij oplevering van de herinrichting eigendom krijgen over de tussenliggende stukken natuur, de zogenaamde scheggen. Deze scheggen maken deel uit van een veel groter geheel. De natuur van Kerckebosch is vanuit de naastgelegen beschermde natuurgebieden van Heidestein, Bornia en Noordhout in de wijk doorgetrokken. Daarmee is onze woonlocatie uniek te noemen. We treffen er onder andere heide, heischraal grasland, boomgroepjes, inheemse heestersoorten en ouder bos met voornamelijk grove den aan. Uiteraard met combinaties daarvan en overgangen ertussen. Juist omdat het natuurgebied is gelden hier dezelfde regels als in ieder ander natuurgebied: honden-aan-de-lijn en het verbod om te fietsen en mountainbiken op de paden.

Beheer

In het beheer streeft Utrechts Landschap naar het behouden en vergroten van biodiversiteit. Een zo groot mogelijke verscheidenheid levert niet alleen veel verschillende dier- en plantensoorten op, maar is ook toekomstbestendiger. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatverandering en het voorkomen van plaagdieren. Daarnaast is voor ons als bewoners een omgeving met veel natuurlijke variatie veel aantrekkelijker.
Gelet op de ligging en de kwetsbaarheid van de zich ontwikkelende natuur heeft Utrechts Landschap voor kleinschalig beheer gekozen. Sinds 2017 vindt dit natuurbeheer plaats op vrijwillige basis door een aantal betrokken bewoners uit de wijk. En een aantal malen per jaar trekt een schaapskudde door de scheggen, om vergrassing en bebossing tegen te gaan.

Bewoners spelen de hoofdrol

Het beheer van de natuur wordt onder aansturing van Utrechts Landschap door de bewoners uit de wijk uitgevoerd. Als vrijwilliger krijg je kleding, gereedschap en opleidingen via Utrechts Landschap.

Iedere eerste zaterdag van de maand komt een aantal wijkbewoners samen om buiten aan de slag te gaan. Misschien heb je hun wel eens gezien?Vrijwilliger Karst over zijn vrijwilligerswerk in de wijk:

“Dat doen wij omdat wij onze natuurlijke woonomgeving waarderen. We voelen ons verantwoordelijk voor het behoud van de natuur en willen graag dat de wijk mooi blijft, voor mens en dier. Het samen aan het werk zijn in de natuur zorgt voor verbinding tussen ons als bewoners onderling en met onze leefomgeving. Het brengt ons veel gezelligheid. Daarnaast is buiten werken een natuurlijke work-out, die leuker en voordeliger is dan een sportschool. Maar dat terzijde.”

Werkzaamheden

Op de zaterdagen zorgen de vrijwilligers ervoor dat de diversiteit in de scheggen en naaste omgeving behouden blijft en de natuur zich zo goed mogelijk verder kan ontwikkelen. Door bijvoorbeeld het tegengaan van verbossing. Dit betekent vooral veel weghalen! De Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers die we hier aantreffen, zijn zogenoemde invasieve exoten. Beide soorten kiemen en groeien snel. Daardoor gaan ze al gauw overheersen en verdringen daarmee de meer kwetsbare soorten waarmee de inheemse fauna is verbonden. Als niet ingegrepen wordt groeien er binnen een aantal jaren voornamelijk nog deze twee Amerikaanse boomsoorten.
Daarnaast wordt gezorgd dat de gewenste inlandse soorten, zoals vuilboom en lijsterbes, de ruimte kunnen krijgen te groeien. Soms door snoeien, soms zagen. Tot slot horen ook het begaanbaar houden van de wandelpaden en het verwijderen van zwerfafval tot de werkzaamheden

Mee doen?

Wil je meehelpen? Graag! Je ben van harte welkom! Dat kan eventueel ook op projectbasis. Mail naar ulkerckebosch@gmail.com om je aan te melden of meer informatie te vragen.

Twee kinderen aan het werk op de hei
arrow-right-white

Vrijwilligers Utrechts Landschap

Lees meer over hoe je kan helpen met het onderhoud van de natuur in de wijk.