Privacyverklaring

Kerckebosch Zeist kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kerckebosch Zeist en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kerckebosch Zeist verstrekt. Kerckebosch Zeist kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres.

Waarom Kerckebosch Zeist gegevens nodig heeft
Kerckebosch Zeist verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Kerckebosch Zeist uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Kerckebosch Zeist gegevens bewaart
Kerckebosch Zeist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Kerckebosch Zeist verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kerckeboschzeist.nl of maak gebruikt van ons contactformulier Kerckebosch Zeist zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Kerckebosch Zeist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kerckebosch Zeist maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kerckebosch Zeist verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@kerckeboschzeist.nl of maak gebruik van ons contactformulier. Deze website is een website van Kerckebosch Zeist. U vindt onze adresgegevens op de contactpagina van deze website.

arrow-right-white

Vrijwilligers Utrechts Landschap

Lees meer over hoe je kan helpen met het onderhoud van de natuur in de wijk.