Kerckebosch grazende schapen

Hoe houden we Kerckebosch mooi, groen en divers?

Om het karakter van Kerckebosch voor de toekomst te bewaren, werkt de gemeente aan een nieuw bestemmingsplan voor de wijk. Hierin staat straks wat wel en wat niet mag, als bewoners bijvoorbeeld bouwplannen hebben waar een vergunning voor nodig is. Het bestemmingsplan dat er nu ligt, geeft meer ruimte voor bouwplannen dan past bij het karakter van de wijk. Op 19 april 2022 is hierover een voorbereidingsbesluit genomen.

Kavelpaspoort per buurt

Elke buurt heeft eigen kenmerken. Die kenmerken staan beschreven in een kavelpaspoort per buurt. Zo heeft de ene buurt alleen laagbouw, terwijl in de andere buurt ook hoogbouw kan. Sommige woningen zijn bedoeld voor starters en andere woningen juist voor mensen die meer geld te besteden hebben.

Karakter Kerckebosch bewaren

Dit soort keuzes bepalen wat voor wijk Kerckebosch nu is. Een mooi, groene en diverse wijk voor mensen uit verschillende inkomensgroepen. Om dat zo te houden, legt de gemeente de gemaakte keuzes vast in een nieuw bestemmingsplan. Zo weten bewoners straks waar ze aan toe zijn. Is voor de gemeente duidelijk waar het beheer aan moet voldoen. En kunnen we het huidige karakter van de wijk beter te beschermen.

Definitief bestemmingsplan

Het huidige bestemmingsplan dateert van 2015. Nu de wijk grotendeels klaar is, is het tijd voor een nieuw bestemmingsplan. Een bestemmingsplan dat meer gericht is op het beheer van de wijk. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. Het ontwerpbestemmingsplan ligt naar verwachting vanaf het voorkaar 2023 ter inzage. Bewoners kunnen dan reageren en hun mening geven.