Handen die elkaar een boks geven

Waarom een nieuw bestemmingsplan voor Kerckebosch?

Nu Kerckebosch bijna klaar is, willen we ervoor zorgen dat de wijk ook in de toekomst zo mooi, groen en divers blijft. Dit betekent niet dat de wijk moet blijven zoals het eruitziet in 2023. Het betekent wel dat Kerckebosch zich verder ontwikkelt in lijn met wat er de afgelopen 15 jaar is bereikt.  

Afspraken hierover staan in een ontwerpbeeldkwaliteitsplan en een ontwerpbestemmingsplan voor de wijk. Vanaf 3 mei liggen beide plannen zes weken ter inzage. Reageren op de plannen kan door je zienswijze in te dienen bij de gemeente. Bezoek voor meer informatie de inloopbijeenkomst op dinsdag 9 mei voor bewoners of lees verder op de website. 

Beeldkwaliteitsplan: uiterlijk van de wijk 

Afgelopen jaar werkte de gemeente aan een ontwerpbeeldkwaliteitsplan voor Kercekbosch. Dat is een plan dat het gewenste uiterlijk beschrijft van de bebouwing en de inrichting van de buitenruimte. In het plan staan de ontwerpen van de bebouwing en de spelregels voor de hele wijk. Deze spelregels bepalen bijvoorbeeld wanneer extra eisen aan nieuwbouw worden gesteld. 

Bestemmingsplan: mogelijkheden bebouwing en gebruik 

Ook heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan past bij het beeldkwaliteitsplan. Hierin staat per buurt wat voor soort bebouwing mogelijk is en waar de inrichting van de buitenruimte aan moet voldoen. Zo weten bewoners straks wat wel en wat niet mag als ze bijvoorbeeld bouwplannen hebben. En de gemeente weet waar het beheer van de buitenruimte aan moet voldoen. 

Inloopbijeenkomst 9 mei 2023 
Download hier de powerpointpresentatie van de inloopbijeenkomst

Dinsdag 9 mei tijdens de inloopbijeenkomst vertelt de gemeente meer over het ontwerpbeeldkwaliteitsplan en ontwerpbestemmingsplan voor de wijk. Ook kun hier je vragen stellen over de plannen. 
Inloop: tussen 19.00 uur – 21.00 uur
Locatie: Binnenbos, Hoog Kanje 186, Zeist

Zienswijze indienen? 

Vanaf 3 mei 2023 begint de periode van inspraak. Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan liggen dan zes weken ter inzage. In deze periode kan je een zienswijze indienen voor één en/of beide plannen. 

Je zienswijze indienen kan zo: 

  • Schriftelijk: richt je brief aan de gemeenteraad, ter attentie van het team Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 513, 3700 AM Zeist, onder vermelding van zaaknummer 190187 
  • Digitaal: via www.zeist.nl/zienswijze onder vermelding van zaaknummer 190187 

Besluitvorming gemeenteraad 

Kijk voor de stand van zaken vaststelling bestemmingsplan op: https://www.zeist.nl/verhuizen-en-verbouwen/bestemmingsplannen/kerckebosch