afbeelding van brief

Bericht van verkeerscommissie- Kruising Woudenbergseweg/Jagerssingel

Namens de verkeerscommissie Hoge Dennen en Kerckebosch wijzen we je graag op onderstaand bericht:

Beste bewoner,

De kruising van de Woudenbergseweg met de Jagersingel is belangrijk voor onze wijk. Dagelijks rijden via deze kruising een kleine 5.000 auto’s van bewoners, bezoekers en “kortsluiters” via deze kruising onze wijk in of uit. Ook is het een druk bereden fietsroute. Maandag 20 november ontvingen wij van de gemeente onderstaande uitnodiging. Een deel van u heeft hem misschien ook in de brievenbus gekregen.

Onze verkeerscommissie Hoge Dennen / Kerckebosch heeft er bij de gemeente meermaals op aangedrongen om deze reconstructie te gebruiken om sluipverkeer door onze woonwijk heen te verminderen. Wij denken dat het beter moet kunnen dan dit ontwerp. Wilt u het zelf bekijken, zie de uitnodiging hieronder.

 
Heeft u na het zien van het ontwerp op- of aanmerkingen, mail dan naar vchogedennenkerckebosch@gmail.com.