Interview met Joyce, voorzitter wijkvereniging: Samenwerken aan een wijk voor iedereen

Het begon zeven jaar geleden met leuke activiteiten organiseren, vertelt voorzitter Joyce van Breugel. Inmiddels is wijkvereniging Kerckebosch stevig verankerd in de wijk. ‘Bewonersbelangen behartigen, mensen verbinden en samen aan de slag voor een duurzame en zorgzame wijk. Dat is waar we nu voor staan.’

Serieuze gesprekspartner
Die andere rol van de wijkvereniging past goed bij het DNA van de vernieuwde wijk. ‘Zoals Kerckebosch stapsgewijs is gegroeid tot een wijk voor iedereen, zo hebben wij ons ontwikkeld van bewonersplatform tot de vereniging die we nu zijn. Naast het organiseren van activiteiten, zoals een kleedjesmarkt op Koningsdag, een natuurburendag, spelletjes op nieuwjaarsdag of een informatieavond over brandgevaar in de natuur, willen we ook een serieuze gesprekspartner zijn. Een stevige partij in de wijk, die mensen bij elkaar brengt en de doelen van bewoners behartigt in gesprekken met de gemeente, Utrechts Landschap, welzijnsorganisaties en woningcorporatie.’

Meedenken over oplossingen
‘Onze kracht is partijen met elkaar in contact te brengen en in gesprek te gaan,’ vervolgt Joyce. ‘Dus niet alleen zeggen wat er niet goed gaat, maar samen met betrokkenen kijken hoe de dingen anders kunnen. Zo hebben we met een groep bewoners, de gemeente en Utrechts Landschap een oplossing bedacht voor het parkeren bij Heidestein. Want waarom zou je extra parkeerplekken aanleggen als in het weekend het parkeerterrein bij de scholen leeg is? Met een andere groep denken we mee over maatregelen tegen verloedering van het winkelcentrum en over verkeersveiligheid in de Kerckeboschlaan.’

Kerckebosch mooi houden
Een belangrijke opgave voor de toekomst is het vastleggen en bewaken van de inrichtingsprincipes van de wijk. ‘Nu Kerckebosch bijna klaar is, treedt de wijkontwikkelingsmaatschappij steeds verder terug. Hoe zorg je dan dat het beheer volgens de afspraken gebeurt? En de huidige kwaliteit van de bebouwing, straten en groen behouden blijft?’

Samenwerking sleutel voor succes
Samenwerken ligt aan de basis van het succes van Kerckebosch, vindt ook Joyce. En dat geldt ook voor de wijkvereniging. ‘Mensen doen graag dingen met elkaar. Ik vind het ook leuk om wat voor een ander te doen. Het Binnenbos is onze uitvalsbasis, een fantastische plek. We treffen elkaar vaak in de huiskamer. Heel open en toegankelijk. En dat is precies waar de wijk voor staat. Een plek voor iedereen, om te vergaderen, eten, koken, samen tv-kijken.’

Hoe diverser, hoe meer voor iedereen
‘We kunnen nog veel hulp gebruiken! Juist ook van jongeren en van bewoners met een niet-westerse achtergrond. We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om bijvoorbeeld een spelletjesmiddag te organiseren, een speurwandeltocht of een kook-clinic. Maar ook voor het bijhouden van onze socials en website of een rol in het bestuur.’

Help je mee?
De wijkvereniging wil graag net zo divers worden als de wijk. Dus iedereen is van harte welkom om mee te doen en te helpen. Wist je dat het lidmaatschap het eerste jaar gratis is? Aanmelden kan via de nieuwe website van de wijkvereniging of via bewoners@kerckeboschzeist.nl.