Twee overstekende kinderen.

Verkeersupdate vanuit Bewonersplatform

Leden van de Wijkvereniging betrokken bij het Bewonersplatform, hebben de samenwerking gezocht met de verkeerscommissie van de wijkvereniging Hoge Dennen. Betrokken lid Daniel Oosterom schrijft:

“Vanuit de wijkvereniging Kerckebosch zijn we gaan samenwerken met de verkeerscommissie van wijkvereniging Hoge Dennen om onze wijk verkeersvriendelijk en veilig te houden.

We hebben 31 augustus jl. een gesprek gehad met de wethouder van de gemeente Zeist. Hierbij hebben we afgesproken dat er een 0-meting komt om te kijken wat de verkeersdruk in de wijk is. Dit omdat er vanuit de gemeente plannen zijn om de Oranje Nassaulaan te gaan veranderen. Met dit onderzoek wordt er in kaart gebracht wat dit zal gaan betekenen voor de bewoners van de wijk. De bedoeling is dat er in de laatste week van oktober dat er 5 punten in Hoge Dennen en 5 punten in Kerckebosch kabels komen te liggen die deze meting gaan doen. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.”