Afbeelding verkeersbord wegwerkzaamheden

InfoAlert: Informatieavond Herinrichting Oranje Nassaulaan

Lees hieronder een bericht en oproep van de verkeerscommissie Wijkverenigingen Hoge Dennen en Kerckebosch

Beste bewoner,

Er ligt een voorlopig plan voor de herinrichting van de Oranje Nassaulaan. Op maandag 12 februari van 18.30 tot 21.00 uur houdt de gemeente een informatieavond in het Binnenbos.

Effecten herinrichting

Veel bewoners van Hoge Dennen hebben hierover een brief van de gemeente ontvangen, maar zeker niet iedereen. En in het nieuwe Kerckebosch is de brief beperkt verzonden. Toch is dit project voor bijna de hele wijk van belang. Op en rond de Oranje Nassaulaan zal de herinrichting direct (en zeer merkbaar) aanwezig zijn. Maar elders kan er een ‘waterbed’-effect optreden, doordat het verkeer een andere route kiest.

Betrokken lanen/pleinen

Wees er nu bij! Hieronder de uitnodigingsbrief met contactgegevens.

De straten waar de brief is bezorgd zijn Oranje Nassaulaan, Prinses Irenelaan, Oranje Nassaupleinen, Julianaplein, Julianalaan, Laan van Dillenburg, Juliana van Stolberglaan, Hoog Kanje, Graaf Janlaan, Prinses Marijkelaan (tot Graaf Adolflaan) en Kerckeboschlaan (opgave gemeente).
Als verkeerscommissie hebben wij eerder al aangegeven waar uitwijkend verkeer verwacht kan worden. Er komen in maart op 10 plekken verkeerstellingen, om te weten hoeveel verkeer er NU is. Zodat veranderingen objectief aantoonbaar zullen zijn.

Looproutes

In het plan veranderen de looproutes op en over de Oranje Nassaulaan. Dat heeft lokaal effect, maar ook effect voor (oudere) bewoners langs de Arnhemse Bovenweg. Beschermde oversteekplaatsen zullen grotendeels verdwijnen. De gemeente heeft daarvoor argumenten, maar u als gebruiker heeft misschien andere gedachten of argumenten. Dus laat u horen!

Groen/bomen
De gemeente wil op 12 februari verschillende “tafels” inrichten, waarbij ook een tafel is gereserveerd voor groen/bomen. Het plan is niet zonder risico’s voor onze monumentale bomen. Zowel verharding verwijderen als nieuwe verharding aanbrengen kan een negatief effect hebben. En wij zijn nog aan het rekenen hoeveel m2 verharding er uiteindelijk per saldo verdwijnt.

Invloed

De gemeente is al ver gevorderd in het ontwerpproces. Maar er is NU nog ruimte voor heroverweging. Straks is het misschien te laat. Dus geef uw mening, kom naar de informatieavond.

Vragen over deze mail?

Heeft u vooraf of achteraf vragen aan ons over deze e-mail? Wij zullen uw vragen graag beantwoorden. Mail naar vchogedennenkerckebosch@gmail.com

Verkeerscommissie Hoge Dennen / Kerckebosch

7 februari 2024