Kerckebosch - Wandel mee door de wijk
Wandelen in Kerckebosch - 09

09 – Landgoed Heidestein

Landgoed Heidestein van Utrechts Landschap ligt verscholen in de bossen bij Zeist. Door het verdwijnen van de flats aan de Prinses Margrietlaan is een verbinding ontstaan tussen Kerckebosch en het landgoed Heidestein. Hierdoor kunnen dieren en natuur hun eigen gang gaan. Op de heidevelden tussen de oude naaldbossen grazen Drentse heideschapen. Zo zag de Utrechtse Heuvelrug er ruim honderd jaar geleden uit.

In het doorgetrokken landschap vanuit park Heidestein, staan de 28 woningen van Fier op de Hei. De kwadrantwoningen liggen op de kop van de buurt Stuifduinen aan de Prinses Catharina Amalialaan. Het bos- en heigebied rondom de woningen is privéterrein, maar blijft openbaar. De bewoners zijn gezamenlijk eigenaar van de grond en zijn verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan.

Landgoed Heidestein

Bewoners van Kerckebosch helpen ook bij het onderhoud van bos en hei in de wijk. Dat kan tijdens de Natuurburendagen van Utrechts Landschap. Onder begeleiding van het Utrechts Landschap gaan jong en oud aan de slag met knippen, zagen en trekken van jonge boompjes en andere begroeiing die niet in het gebied thuishoort.