Kerckebosch - Wandel mee door de wijk
Wandelen in Kerckebosch - 16

16 – Zorgvuldige bomenkap

De vernieuwing was ingrijpend. Er zijn bomen gekapt voor de aanleg van nieuwe woningen en wegen. En voor nieuwe natuur zoals heide. Samen met partners als het Utrechts Landschap is de natuur zoveel mogelijk weer teruggebracht in de wijk.

Het kappen van bomen was ook nodig om de bossen weer gezond te maken. Hierbij zijn soorten verwijderd die van nature niet in ons land voorkomen. Deze bomen overwoekeren op termijn de inheemse soorten. Exoten als de Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers en het krentenboompje maakten daarom plaats voor nieuwe inheemse bomen als de beuk en berk.

Voor een derde van de gekapte bomen zijn nieuwe bomen teruggeplant. En waar het kon zijn gekapte boomstammen hergebruikt. Zo kregen dennenbomen een nieuw leven als bankje, picknicktafel, vogelhuisje, speelstammen, fietsbeugel, afzetpaal of anti-parkeermaatregel. Van Kerckebosch-hout.