Kerckebosch - Wandel mee door de wijk
Wandelen in Kerckebosch - 10

10 – Mooi wonen

In Kerckebosch woont iedereen mooi, dus ook in een sociale huurwoning. Aan de buitenkant zie je geen verschil in kwaliteit tussen sociale huur en vrije sector. Dit was een belangrijk uitgangspunt van de vernieuwing. Dit draagt bij aan de waardeontwikkeling van de woningen. En aan de waardeontwikkeling van de wijk als geheel. Daar profiteert uiteindelijk iedereen van.
Uiteindelijk zijn 10 van de 11 flats (650 woningen) aan de Prinses Irenelaan en de Prinses Margrietlaan gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Huurders konden gebruik maken van de terugkeergarantie: dat betekent dat iedereen die dat wilde, kon terugkeren naar een nieuwe huurwoning in de wijk. Het aandeel sociale huur is daarom ook na de vernieuwing hoog (55%).

Wandeling 10 - Mooie wonen
Wandeling 10 - Mooie wonen

De 32 sociale huurwoningen van Vossenburg zijn niet alleen mooi, maar ook groen. Op het dak liggen 68 zonnepanelen die zo’n 16.500 kWh gratis zonnestroom per jaar opleveren. Genoeg voor ongeveer 25% van de energiebehoefte per huishouden. Een ‘zonnestroomverdeler’ verdeelt de opgewekte stroom over de appartementen.
De veranderingen in de woningmarkt vanaf 2008 hadden ook effect op Kerckebosch. Er is om die reden gekozen voor een organische manier van ontwikkelen. Zo was het mogelijk om flexibel in te spelen op de marktvraag. De verkoop van woningen en grond voor vrije kavels was nodig voor de financiering van de vernieuwing. Het leverde geld op om sociale huurwoningen te bouwen, voorzieningen te maken en nieuwe straten en natuur aan te leggen.