Kerckebosch - Wandel mee door de wijk
Wandelen in Kerckebosch - 18

18 – Winkelcentrum Kerckebosch

Ook de buitenruimte van het winkelcentrum is meegenomen in de aanpak van de wijk. De straten, parkeervakken, het groen, de fietspaden en het straatmeubilair zijn vernieuwd en sluiten nu aan bij de rest van Kerckebosch. De supermarkt heeft de vernieuwing aangegrepen om uit te breiden en duurzame maatregelen te nemen. De winkel heeft nu LED-verlichting en hergebruikt de warmte die de koelingen opwekken. Op het platte dak liggen zonnepanelen.